Parkering

Föreningen har ett garage under fastigheten där det finns 85 platser, varav sex platser med laddare för elbilar. Garaget är försett med inpasseringssystem och kameraövervakning.

Utöver platserna i garaget disponerar föreningen 21 platser utomhus.

All administration gällande parkeringsplatser sköts av Apcoa (fd Europark) via http://www.apcoa.se/ eller 08-556 306 70.