Datum för garantibesiktning

Efter byggnationen av våra lägenheter gjordes en besiktning av en oberoende besiktningsman. Efter två år görs det en garantibesiktning för att säkerställa att alla eventuella uppkomna fel under perioden tas hand om.

Nu har vi fått en preliminär period av PEAB på runt april/maj 2014.

Det kommer att informeras mer i god tid innan.

Mer läsning:
http://www.besiktningsman.se/tjaenster/garantibesiktning.aspx
http://www.peabbostad.se/PageFiles/33146/Att%20k%C3%B6pa%20brf_SYD_110421.pdf

Fullt i sopkärlen?

Sopor får inte under några omständigheter ställas utanför sopkärlen. Även om det är fullt.

Förutom att det är en sanitär olägenheSoport och ser allmänt nedsmutsat ut så drar det till sig skadedjur.

Orsaken kan vara att det stått bilar i vägen vid tömningstillfället eller att de som kastat sopor tidigare inte tryckt in ordentligt utan det blir “luft” kvar. Det har också hänt att sopor från ej föreningsmedlemmar hamnat utanför.

(Vid något enstaka fall har det varit en avbruten nyckel eller dylikt. Kontakta då PEAB enligt fliken felanmälan.)

Normalt tömmes kärlen två gånger per vecka vilket är tillräckligt frekvent.

Kontakta SITA så kan de göra en extra tömning (de kärl vi har heter “bottentömmande behållare” om de frågar)
Telefon: 08-519 330 04
E-post: solna@sita.se

Dessa kärl är de vi har tills det blir sopsug i området, och det dröjer ett tag till.

Portförstärkning

Vi har tidigare haft oönskad påhälsning nere i garaget. En del förbättringsåtgärder identifierades tillsammans med Una Portar.

I dag och eventuellt imorgon är Una Portar nere i garaget och arbetar med att förstärka garageporten och nödutrymningsdörren.

Ventilation och filter

Att tänka på är att det finns luftfilter bakom element med luftintag som bör bytas regelbundet.

Det som sitter i från byggnationen bör vara “komfortfilter F7” som Acticon benämner det och som bör bytas varje år eller minst vartannat.
Det är viktigt att det byts inom dessa intervall så att ventilationen fungerar som den är tänkt. På köpet får man en mer välventilerad lägenhet.
Med all byggnation vi har kring oss så sätts filtren säkerligen igen snabbare än vanligt, dessutom.

Filtret är lätt att ta ut och byta, se länken nedan.
Flik 16 – Ventilation

Beställning av nya filter görs på www.acticon.se

Golvvärme och vintertid..

Den termostat till golvvärmen vi har installerad kan programmeras till att sänka värmen på natten för att spara energikostander.

Denna fanns inte i bopärmen från början, men förslagsvis läggs den till och under flik 15.
Flik 15 – Manual golvvärme_EB-Therm_200

Se nedan hur:

Inställning av klockan
För att kunna använda sig av programmet för temperatursänkning måste klockan ställas. Inställning av tiden måste göras på måndag kl. 17.00. Håll knappen (fig 1c) intryckt tills lampan börjar blinka (efter ca 3 sek). Efter detta är tiden inställd dvs. klockan är 17.00 på måndag.
Starta / Stänga av programmet
Genom att trycka en gång på knappen (fig 1c) startas programmet. Lampan börjar blinka en gång per sekund. Detta bekräftar att programmet är igång. Programmet stängs av genom att trycka en gång på knappen (fig 1c). Lampan slutar blinka. Termostatens gångreserv är 4 timmar dvs tiden som programmeringen finns kvar i termostaten vid ett ev. strömavbrott. Efter längre strömavbrott börjar lampan lysa intensivt. Detta innebär att inställning av klockan måste göras igen och programmet måste aktiveras på nytt.

Prenumerera

Nu går det att prenumerera på nya inlägg här på sidan. Titta längst till höger på sidan under “subscribe” och skriv in din e-mailadress där.

Garaget

Det är inte tillåtet att ha lättantändligt material på sina parkeringsplatser i garaget av uppenbar anledning.

Tänk även på att låta dörrar och portar gå igen ordentligt så inga obehöriga kommer in.

Förstärkning av garageporten kommer att utföras inom kort.