Felanmälan

Felanmälan

Fel på föreningens byggnader eller anläggningar anmäls till:
Driftia Förvaltning AB
Dagtid (kl 07-16): www.driftia.se eller 08-744 44 33

Fastighetsjour för akuta åtgärder övriga tider och helger: 08-744 09 50

Obs! Felet måste vara akut annars kan det komma att debiteras den som anmäler!
Är felet orsakat av den boende kan utryckningen komma att debiteras.

Garageporten

Fel eller skador på garageporten anmäls till Una Portar på 08-­18 60 03 (dygnet runt).

Obs! Fel på inpasseringssystemet in till garaget anmäls till styrelsen och Driftia.

Hissar

Fel på hissar anmäls till Kone kundcenter på 020-­72 20 20 (dygnet runt).

Felanmälan till PEAB på lägenhet under garantitiden

Alla fel på lägenheter som kan betraktas gå under PEABs garanti ska anmälas till styrelsen via e-post. Uppge ditt namn, lägenhetsnummer samt telefonnummer samt en beskrivning av felet.

Obs! Anmälda fel som inte är garantifel utan uppkommit genom t.ex. handhavandefel, normalt slitage eller oaktsamhet kan komma att debiteras dig som bostadsrättshavare.