Bra att veta

Här finns information som kan vara till nytta för oss boende i föreningen

Hur fungerar det med nycklar?

Lägenhetsnycklarna är s.k systemnycklar och går inte att få kopierade på vanligt sätt. Istället måste nya nycklar beställas. Detta görs hos Bysmeden Lås AB. För att beställa en nyckel krävs en orginalnyckel samt bevis på att du verkligen bor i lägenheten.

Föreningen har ett system för inpassage till portar och garage med beröringsfria nyckelbrickor (taggar). Varje lägenhet ska ha minst tre taggar. En tagg är det samma som en lägenhetsnyckel och ska därför lämnas till den nya lägenhetsinnehavaren vid lägenhetsöverlåtelse.

Kontakta styrelsen om du behöver beställa ytterligare taggar.

Får jag montera ett extralås i min lägenhetsdörr?

Ja. Dörrarna till lägenheterna är förberedda för montering av ett tillhållarlås (kallas ibland för “polislås”). Kontakta en låssmed för hjälp med installation.

Får jag montera ett eget elektroniskt lås på min lägenhetsdörr?

Nej. Anledningen till detta är att föreningen ansvarar för utsidan av lägenhetsdörren och då blir ansvarigt för det som monteras där.

Hur får jag rätt namn på dörren, namntavlan och postfacket?

Administration av namn som ska stå på dörren, namntavlan och postfacket sköts av Driftia AB.
Obs! Det är inte tillåtet att sätta upp egna lappar på postfacken! Kontakta istället styrelsen om du vill ändra!

Jag vill inte ha reklam i mitt postfack!

Du kan enkelt själv ändra om du vill ha reklam i ditt postfack. Namnlappen sitter i en hållare i luckan till postfacket. Bakom namnlappen i hållaren finns en kartongbit med en grön och en röd sida. Pilla ut hållaren ur luckan och vänd fram den röda eller gröna sidan på kartongbiten, sätt sedan tillbaka hållaren i luckan.

Finns det förråd i föreningen att hyra?

I vår fastighet finns en handful förrådsrum som medlemmarna kan hyra. Samtliga av dessa är uthyrda och omsättningen av dessa är mycket låg.

Det finns en kölista för de som är intresserade av förråd. Kontakta styrelsen om du vill skriva upp dig på kölistan.

Var finns närmaste återvinningsstation?

Återvinning av papper, plast, glas och metall finns på Kolonnvägen, bortanför Gyllene Hästens torg.

Hur fungerar det med grovsopor (uttjänta möbler, elektronik etc.)?

Föreningen har inget rum för grovsopor. Bortforsling av dessa sköts av lägenhetsinnehavaren själv. Närmaste återvinningscentral finns i på Enköpingsvägen 129 i Rissne (Sundbyberg).

Observera att det är absolut förbjudet att ställa ut utjänta möbler och allt annat skräp i trappuppgången, garaget, barnvagnsrummen eller i rummet utanför hissarna på garageplanet.

Får man grilla på balkongen?

Ja, men bara om man använder el eller gasolgrill. Kolgrillar är förbjudna att använda på balkongen. Om man använder gasolgrill bör man följa MSBs regler för förvaring av gasol vilket styr tillåten storlek på gasflaska.

Hur byter jag de filter som sitter bakom elementen?

Filtren som sitter bakom elementen bör bytas minst varje år. Nya filter beställs från Acticon AB. Storlek på filtret står angivet på filterhållaren eller på det filter som redan sitter i hållaren.

Jag vill renovera eller bygga om hemma? Behöver jag tillstånd?

Beror på vad du vill göra. För mer ofattande renoveringar, t.ex ombyggnad av kök eller badrum, flytt av vägg etc., behövs ett godkännande från styrelsen. Kontakta styrelsen med information om vad du vill göra, bifoga skisser etc.

Vad ska jag tänka på om jag vill bygga eller renovera hemma?

Tänk på att väggarna i huset bär stomljud ganska bra. Informera gärna grannar om bullrande arbeten innan du börjar. Gör inte bullrande arbeten på kvällstid (efter 18) eller under helger.

Använd en borrhammare om du behöver borra hål i en vägg av betong. Betongen i väggarna är mycket hård och en vanlig slagborrmaskin biter inte.

Får jag måla taket på min balkong/uteplats?

Ja, du får måla taket om du använder godkänd kulör, S0502-Y (kalkvit). Tänk på att arbetet måste vara professionellt utfört då underlaget är betong.

Med “professionellt” så menas att rätt typ av färg används samt att underlaget prepareras på rätt sätt innan målning. Anlita gärna en målare eller fråga en färgbutik om hur du ska göra och vad du behöver.

Hur gör jag för att koppla in min TV?

Föreningens lägenheter har IP-TV från Telia som levereras via en TV-box som kopplas till TVn.

Telia har en guide för hur man kopplar ihop sin router, TV-Box och TV.

Guiden går att följa ganska bra, men då föreningens lägenheter har ett internt datanätverk så behöver man göra på följande sätt:
TV-boxen kopplas med en nätverkskabel till det nätverksuttag i lägenheten som är närmast TVn. Uttagen är märkta med D och ett nummer (t.ex D7).
I IT-skåpet i lägenheten finns den panel som kopplar samman alla nätverksuttag. Här ska motsvarande uttag (t.ex D7) på panelen, kopplas till en av LAN-portarna (gula i filmen) på routern. Vilken av portarna ska inte spela någon roll.
Routerns WAN-port (röd i filmen) kopplas till uttaget på panelen som är märkt med IN (sitter förmodligen längst upp på panelen).
Nu ska allt vara hopkopplat och TV-boxen kan startas. Nu kan det behövas koder för att aktivera TV-boxen. Dessa fås från Telia.