Ventilation och filter

Att tänka på är att det finns luftfilter bakom element med luftintag som bör bytas regelbundet.

Det som sitter i från byggnationen bör vara “komfortfilter F7” som Acticon benämner det och som bör bytas varje år eller minst vartannat.
Det är viktigt att det byts inom dessa intervall så att ventilationen fungerar som den är tänkt. På köpet får man en mer välventilerad lägenhet.
Med all byggnation vi har kring oss så sätts filtren säkerligen igen snabbare än vanligt, dessutom.

Filtret är lätt att ta ut och byta, se länken nedan.
Flik 16 – Ventilation

Beställning av nya filter görs på www.acticon.se