Ny fastighetsförvaltare fr o m nyår

Föreningen byter fastighetsförvaltare till Driftia Förvaltning till det nya året. Fram till dess är det PEAB och Securitas/Jourmontör som hanterar felanmälningarna och underhållet.

Infosidan för felanmälningar uppdateras till det nya året. Samtliga medlemmar har även fått ut ett välkomstbrev med information från Driftia.

Efter nyår gäller:
Fel på föreningens byggnader eller anläggningar anmäls till:
Driftia Förvaltning AB
Dagtid (kl 07-16): www.driftia.se eller 08-744 44 33

Fastighetsjour för akuta åtgärder övriga tider och helger: 08-744 09 50
Obs! Felet måste vara akut annars kan det komma att debiteras den som anmäler!
Är felet orsakat av den boende kan utryckningen komma att debiteras.

 

Gott nytt år önskar styrelsen!

Datum för garantibesiktning

Efter byggnationen av våra lägenheter gjordes en besiktning av en oberoende besiktningsman. Efter två år görs det en garantibesiktning för att säkerställa att alla eventuella uppkomna fel under perioden tas hand om.

Nu har vi fått en preliminär period av PEAB på runt april/maj 2014.

Det kommer att informeras mer i god tid innan.

Mer läsning:
http://www.besiktningsman.se/tjaenster/garantibesiktning.aspx
http://www.peabbostad.se/PageFiles/33146/Att%20k%C3%B6pa%20brf_SYD_110421.pdf

Fullt i sopkärlen?

Sopor får inte under några omständigheter ställas utanför sopkärlen. Även om det är fullt.

Förutom att det är en sanitär olägenheSoport och ser allmänt nedsmutsat ut så drar det till sig skadedjur.

Orsaken kan vara att det stått bilar i vägen vid tömningstillfället eller att de som kastat sopor tidigare inte tryckt in ordentligt utan det blir “luft” kvar. Det har också hänt att sopor från ej föreningsmedlemmar hamnat utanför.

(Vid något enstaka fall har det varit en avbruten nyckel eller dylikt. Kontakta då PEAB enligt fliken felanmälan.)

Normalt tömmes kärlen två gånger per vecka vilket är tillräckligt frekvent.

Kontakta SITA så kan de göra en extra tömning (de kärl vi har heter “bottentömmande behållare” om de frågar)
Telefon: 08-519 330 04
E-post: solna@sita.se

Dessa kärl är de vi har tills det blir sopsug i området, och det dröjer ett tag till.

Portförstärkning

Vi har tidigare haft oönskad påhälsning nere i garaget. En del förbättringsåtgärder identifierades tillsammans med Una Portar.

I dag och eventuellt imorgon är Una Portar nere i garaget och arbetar med att förstärka garageporten och nödutrymningsdörren.