Upphittad nyckelbricka

Nyckelbricka upphittad. Återfås mot beskrivning och nummermatchning. Vänligen kontakta styrelsen per mail.