Datum för garantibesiktning

Efter byggnationen av våra lägenheter gjordes en besiktning av en oberoende besiktningsman. Efter två år görs det en garantibesiktning för att säkerställa att alla eventuella uppkomna fel under perioden tas hand om.

Nu har vi fått en preliminär period av PEAB på runt april/maj 2014.

Det kommer att informeras mer i god tid innan.

Mer läsning:
http://www.besiktningsman.se/tjaenster/garantibesiktning.aspx
http://www.peabbostad.se/PageFiles/33146/Att%20k%C3%B6pa%20brf_SYD_110421.pdf