Ny fastighetsförvaltare fr o m nyår

Föreningen byter fastighetsförvaltare till Driftia Förvaltning till det nya året. Fram till dess är det PEAB och Securitas/Jourmontör som hanterar felanmälningarna och underhållet.

Infosidan för felanmälningar uppdateras till det nya året. Samtliga medlemmar har även fått ut ett välkomstbrev med information från Driftia.

Efter nyår gäller:
Fel på föreningens byggnader eller anläggningar anmäls till:
Driftia Förvaltning AB
Dagtid (kl 07-16): www.driftia.se eller 08-744 44 33

Fastighetsjour för akuta åtgärder övriga tider och helger: 08-744 09 50
Obs! Felet måste vara akut annars kan det komma att debiteras den som anmäler!
Är felet orsakat av den boende kan utryckningen komma att debiteras.

 

Gott nytt år önskar styrelsen!

Datum för garantibesiktning

Efter byggnationen av våra lägenheter gjordes en besiktning av en oberoende besiktningsman. Efter två år görs det en garantibesiktning för att säkerställa att alla eventuella uppkomna fel under perioden tas hand om.

Nu har vi fått en preliminär period av PEAB på runt april/maj 2014.

Det kommer att informeras mer i god tid innan.

Mer läsning:
http://www.besiktningsman.se/tjaenster/garantibesiktning.aspx
http://www.peabbostad.se/PageFiles/33146/Att%20k%C3%B6pa%20brf_SYD_110421.pdf