Portförstärkning

Vi har tidigare haft oönskad påhälsning nere i garaget. En del förbättringsåtgärder identifierades tillsammans med Una Portar.

I dag och eventuellt imorgon är Una Portar nere i garaget och arbetar med att förstärka garageporten och nödutrymningsdörren.