Fullt i sopkärlen?

Sopor får inte under några omständigheter ställas utanför sopkärlen. Även om det är fullt.

Förutom att det är en sanitär olägenheSoport och ser allmänt nedsmutsat ut så drar det till sig skadedjur.

Orsaken kan vara att det stått bilar i vägen vid tömningstillfället eller att de som kastat sopor tidigare inte tryckt in ordentligt utan det blir “luft” kvar. Det har också hänt att sopor från ej föreningsmedlemmar hamnat utanför.

(Vid något enstaka fall har det varit en avbruten nyckel eller dylikt. Kontakta då PEAB enligt fliken felanmälan.)

Normalt tömmes kärlen två gånger per vecka vilket är tillräckligt frekvent.

Kontakta SITA så kan de göra en extra tömning (de kärl vi har heter “bottentömmande behållare” om de frågar)
Telefon: 08-519 330 04
E-post: solna@sita.se

Dessa kärl är de vi har tills det blir sopsug i området, och det dröjer ett tag till.

Portförstärkning

Vi har tidigare haft oönskad påhälsning nere i garaget. En del förbättringsåtgärder identifierades tillsammans med Una Portar.

I dag och eventuellt imorgon är Una Portar nere i garaget och arbetar med att förstärka garageporten och nödutrymningsdörren.