Golvvärme och vintertid..

Den termostat till golvvärmen vi har installerad kan programmeras till att sänka värmen på natten för att spara energikostander.

Denna fanns inte i bopärmen från början, men förslagsvis läggs den till och under flik 15.
Flik 15 – Manual golvvärme_EB-Therm_200

Se nedan hur:

Inställning av klockan
För att kunna använda sig av programmet för temperatursänkning måste klockan ställas. Inställning av tiden måste göras på måndag kl. 17.00. Håll knappen (fig 1c) intryckt tills lampan börjar blinka (efter ca 3 sek). Efter detta är tiden inställd dvs. klockan är 17.00 på måndag.
Starta / Stänga av programmet
Genom att trycka en gång på knappen (fig 1c) startas programmet. Lampan börjar blinka en gång per sekund. Detta bekräftar att programmet är igång. Programmet stängs av genom att trycka en gång på knappen (fig 1c). Lampan slutar blinka. Termostatens gångreserv är 4 timmar dvs tiden som programmeringen finns kvar i termostaten vid ett ev. strömavbrott. Efter längre strömavbrott börjar lampan lysa intensivt. Detta innebär att inställning av klockan måste göras igen och programmet måste aktiveras på nytt.