Fusionen genomförd

Sedan vårt hus byggdes 2011 så har vi varit två föreningar, brf Orangeriet och brf Orangeriet 2, i samma fastighet. Hela tiden har ambitionen varit att de båda föreningarna ska gå samman till en förening.

Den 17 december 2015 godkändes fusionen av Bolagsverket vilket får till följd att brf Orangeriet uppgår i brf Orangeriet 2.

Ny fastighetsförvaltare fr o m nyår

Föreningen byter fastighetsförvaltare till Driftia Förvaltning till det nya året. Fram till dess är det PEAB och Securitas/Jourmontör som hanterar felanmälningarna och underhållet.

Infosidan för felanmälningar uppdateras till det nya året. Samtliga medlemmar har även fått ut ett välkomstbrev med information från Driftia.

Efter nyår gäller:
Fel på föreningens byggnader eller anläggningar anmäls till:
Driftia Förvaltning AB
Dagtid (kl 07-16): www.driftia.se eller 08-744 44 33

Fastighetsjour för akuta åtgärder övriga tider och helger: 08-744 09 50
Obs! Felet måste vara akut annars kan det komma att debiteras den som anmäler!
Är felet orsakat av den boende kan utryckningen komma att debiteras.

 

Gott nytt år önskar styrelsen!